DSH 3M
digitální hodiny určené k řízení připojených podružných hodin různého typu se kterými vytváří systémy jednotného času. Vynikající design a mechanické provedení. Jednoduché ovládání pomocí foliové klávesnice a podsvětleného dvouřádkového maticového displeje. Všechny informace a hodnoty, které mohou být měněny jsou seřazeny do nabídky v MENU. Programování je prováděno prostým výběrem z této nabídky, nastavením hodnot a jejich následným potvrzením. Řízení PH linky 24V / 1,3A, dokrok, automatická změna letního a zimního času.

DSH 3MS
digitální signální hodiny určené k řízení připojených podružných hodin různého typu se kterými vytváří systémy jednotného času. Dále jsou určeny ke spínání elektrických spotřebičů dle navoleného programu třemi na sobě nezávislými kanály. Řízení PH linky 24V / 0,9A, dokrok, automatická změna letního a zimního času, spínání 3x okruhy, 250 pamětí, zap.-vyp., zdroj 75V / 0,6A.

EH 72
hlavní mikroprocesorové hodiny s vestavěným akumulátorem (dvoulinkové), automatická změna letní a zimní čas. Absolutní přesnost chodu hodin s přijímačem DCF. Nahrazují malé hodinové ústředny, jež mohou řídit až 50 podružných hodin. Napěťová a proudová kontrola linek mikroprocesorem zajišťuje bezchybný chod podružných hodin.
Dokumentace ke stažení zde.

EH 81
hlavní střadačové hodiny jsou určeny pro řízení podružných hodin polarizovanými minutovými, půlminutovými nebo sekundovými impulsy v klimaticky náročných podmínkách. Vysoký stupeň krytí je umožňuje instalovat do míst vystaveným povětrnostním vlivům nebo do provozů s velkou prašností. Automatický přechod letní a zimní čas je zajištěn přijímačem radiosignálu DCF.
Dokumentace ke stažení zde.

EH 102
hlavní hodiny jsou určeny pro řízení malého počtu podružných hodin polarizovanými minutovými nebo půlminutovými impulsy. Každý impuls je napěťově a proudově kontrolován mikroprocesorem a v případě poruchy je hlášena chyba. K přístroji lze připojit až 12 podružných hodin. Automatický přechod letní a zimní čas. Provoz s přijímačem radiosignálu DCF.
Dokumentace ke stažení zde.

ESH 2011
hlavní signální hodiny s možností připojení k MP3. Jsou určeny především pro školy, průmyslové podniky, hotely, nádraží, úřady apod. Jsou schopny napájet rozsáhlou síť podružných hodin a zvonkový okruh. Nevyžadují žádnou údržbu a nemají v sobě žádný vnitřní zdroj napětí, který je třeba čas od času vyměnit. Doporučujeme připojit přijímač časového signálu DCF77. Automatická změna letního/zimního času, dvouřádkový šestnáctimístný displej, čtyři funkční klávesy pro nastavování, možnost nastavení 12/24 hodinového cyklu.
Dokumentace ke stažení zde.

HN 184
nejrozšířenější typ hlavních hodin vhodných pro řízení systémů jednotného času v rozsahu do 100 ks podružných hodin, 1 podružná linka 24V / 1,2A. Hodiny jsou řízeny mikroprocesorem a vlastní přesnou krystalovou základnou s nastavitelnou denní korekcí. Vysoká spolehlivost, značný výkon výstupních linek, jednoduchá instalace a snadná obsluha.
Dokumentace ke stažení zde.

HN 184P2
hlavní elektronikcé hodiny vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu do 100 ks podružných hodin, 1 podružná linka, 2 interní spínací relé.


HN 50
hlavní signální hodiny pro malé zařízení max. 20 ks podružných hodin, 1 spínací kanál, tydenní program, až 399 program. řádků, montáž na DIN lištu. Snadná obsluha 6 tlačítky na předním panelu. Uživatelsky přehledné menu v češtině. Možnost konfigurace libovolné časové zóny.


SAH 72
dvoumikroprocesorové signální autonomní hodiny, jsou přístrojem nové generace. Jsou určeny pro řízení linek podružných hodin a ovládání dvou nezávislých signálních okruhů. Jsou přizpůsobeny především požadavkům na zvonění ve školách, ale mohou být využity i jinde, pokud je požadována funkce v rozsahu daném vlastnostmi hodin. Možnost naprogramování až 135 povelů ("vyučovacích hodin"), nebo až 896 "zvonění" za týden při opakovaném rozvrhu.
Dokumentace ke stažení zde.

Sirius
hlavní signální hodiny SIRIUS s integrovaným MP3 přehrávačem jsou moderní řídící hodiny. Slučují v sobě výstupy pro pohon podružných hodin, signalizaci časových úseků (školní zvonění) a MP3 přehrávače s možnosti napojení na školní rozhlasovou ústřednu, nebo jiný hlasový systém. Hlavní využití je ve školách všech typů pro oznamování přestávek, které začínají a končí nastavenou melodií, popřípadě ovládání zvonků, většinou s napětím 75V.
Výběr základních melodií a znělek s možností jejich doplnění z PC. Zobrazení údajů na přehledném displeji. Synchronizace signálem DCF / GPS.

SIRIUS A - audio výstup pro školní rozhlas, hodiny pol. impuls 24V.
SIRIUS B - zvonkový zdroj pro zvonění st. 75V,hodiny pol. impuls 24V.
Dokumentace ke stažení zde.


 
Copyright © 1993 - 2015, Brnotron, v.o.s.